Уведомяване на заинтересованите лица за започване на производство по издаване на актове за установяване на публични държавни вземания

На основание чл.26, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.166, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административно производство по издаване на актове за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1.Уведомление №02 с изх. № 11-01-124/11.10.2023 г. до МБАЛ –ЕСКУЛАП ООД

2.Уведомление №05 с изх.№ 11-01-127/12.10.2023 г. до СМДЛ ЛАРЕЙ ООД

3.Уведомление №12 с изх.№ 11-01-134/12.10.2023 г. до СМДЛ-ГАМА ВИЖЪН ЕООД

4.Уведомление №14  с изх.№ 11-01-141/17.10.2023 г. до 365 ВЕТ ООД

5.Уведомление №16 с изх.№ 11-01-143/17.10.2023 г. до ДЦ СЕ ДЕНТ ЕООД

6.Уведомление №19 с изх.№ 11-01-146/17.10.2023 г. до НЮ ВИТА ООД

7.Уведомление №20 с изх.№ 11-01-147/17.10.2023 г. до АИППДП-СТОМАМЕД ЕООД

8.Уведомление №23 с изх.№ 11-01-150/17.10.2023 г. до ИПППДМ-Д-Р ЗИГОВ ЕООД

9.Уведомление №24 с изх.№ 11-01-151/17.10.2023 г. до МЦ-КЛИНИКА СВЕТА МАРИЯ МАГДАЛЕНА ЕООД

10.Уведомление №27 с изх.№ 11-01-154/18.10.2023 г. до АИППМП-ДЕНТАЛНА НИ ДЕНТ ЕООД

11.Уведомление №30 с изх. № 11-01-157/18.10.2023 г. до ПРИМА ДЕНТАЛ-ГПДП ООД

12.Уведомление №40 с изх.№ 11-01-167/19.10.2023 г. до МЦ Д-Р ЛОНГ ЕООД

13.Уведомление №43 с изх.№ 11-01-170/19.10.2023 г. до ГПДМ ИМПЛАНТ-ДЕНТ 98 ООД

14.Уведомление №44  с изх.№ 11-01-171/19.10.2023 г. до СМДЛ-МАТЕЕВ ГАМА КВАНТ М ООД

15.Уведомление №50 с изх.№ 11-01-177/19.10.2023 г. до СМДЛ-ДИА СКАН ЕООД

16.Уведомление №53 с изх.№ 11-01-180/20.10.2023 г. до ДКЦ 1-ДЕВНЯ ЕООД

17.Уведомление №54 с изх.№ 11-01-181/20.10.2023 г. до ДЦ Д-Р МАТЕЕВ М-3 ЕООД

18.Уведомление №59 с изх.№ 11-01-190/09.11.2023 г. до МЦ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД