Bulgaria has been elected as a member of the IAEA Board of Governors

От 26 до 30 септември 2022 година във Виена, Австрия се проведе 66-та редовна годишна сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).      От ключово значение за страната ни бе избирането на България за член на Съвета на управляващите на МААЕ за периода 2022-2024 г.

На сесията бяха одобрени бюджетът на Агенцията, резолюции в областта на ядрената безопасност и сигурност и Системата на гаранции на МААЕ и други важни документи за дейността на МААЕ.

В рамките на сесията изказване в пленарна зала, като ръководител на българската делегация, направи председателят на АЯР Цанко Бачийски. В речта си г-н Бачийски подчерта пълната подкрепа на нашата страна към международно признатите принципи и стандарти за безопасност и сигурност в ядрения сектор, разработени и утвърдени в рамките на МААЕ. Той акцентира върху необходимостта от стриктно спазване на Договора за неразпространение на ядрените оръжия и системата за гаранции на МААЕ. България е отговорен и конструктивен партньор на международната общност в областта на мирното използване на ядрената енергия и подкрепя усилията на МААЕ за намирането на хармонизиран подход по регулирането на новите технологични решения в сектора.

Извън пленарните заседания г-н Бачийски проведе двустранни срещи с високопоставени представители на МААЕ, Европейската комисия и сходни регулаторни органи от други страни.

На срещата със заместник-генералния директор на МААЕ и директор на Департамента за ядрена безопасност и сигурност Лиди Еврар бяха обсъдени въпроси, свързани с инициативата NHSI (Инициатива за ядрена хармонизация и стандартизация) на МААЕ, насочена към обмен на информация и хармонизиране на регулаторните изисквания за безопасност по отношение на малките модулни реактори, както и сътрудничеството между регулаторите и индустрията в тази област. Бяха обсъдени и провеждането на семинар по стандартите за безопасност на МААЕ през юни 2023 г. в България, а също и на IRRS мисия на МААЕ през октомври 2024 г. 

На съвместната среща, заедно с ръководителите на регулаторите на страните от ЕС с ВВЕР-реактори, със заместник-директора на Главна дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия Масимо Гариба бяха дискутирани въпроси по диверсификацията на доставките на ядрено гориво за ВВЕР-реактори.

В отделна среща на г-н Гариба със заместник-министъра на енергетиката Еленко Божков и членовете на българската делегация бе обсъдено изпълнението на проекти от Програмата за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, като специален фокус бе поставен върху проекта за рехабилитация на ПАВЕЦ Чаира. Дискутирана бе и реализацията на дейностите по диверсификация на доставките на свежо ядрено гориво за АЕЦ Козлодуй.

На срещата на Цанко Бачийски с Даниел Дорман, изпълнителен директор по операциите на Комисията за ядрено регулиране на САЩ, бяха разгледани въпроси по диверсификацията на доставките на свежо ядрено гориво, американския опит в лицензионният процес при малки модулни реактори и др.

Обсъдено бе и продължаването на действието на съществуващото Споразумение между двата регулаторни органа, подписано през 2018 г.

В разговорите с президента на Ядрения регулаторен орган на Турция д-р Зафер Демирджан двете страни разгледаха конкретни мерки за обмен на експерти на базата на подписания през юли 2022 г. Меморандум за разбирателство.

На срещата с Унгарската агенция за атомна енергия бяха обсъдени възможностите за разширяване на сътрудничеството между двата регулаторни органа в рамките на подписания през 2018 г. Меморандум за разбирателство.

Председателят на АЯР участва и в срещите на българската делегация със заместник-помощника на държавния секретар на САЩ по неразпространението на ядрено оръжие на САЩ Антъни Виер, с представители на американската индустрия, водени от заместник-помощника на държавния секретар по търговията на САЩ Моника Горман, със заместник-министъра на индустрията и търговията на Чехия Томас Елер и с представители на френската компания EDF.

На срещите заместник-министър Божков представи актуалното състояние на ядрената програма на България, както и съществуващите на този етап планове за нейното развитие.

Дискутирани бяха въпроси, свързани с развиващите се от американска и френска страна технологии за малки модулни реактори, а с американските представители и въпроси за диверсификацията на доставки на ядрено гориво.

При разговора с Фраматом г-н Бачийски запозна представителите на френската компания с процедурите по лицензиране на ядрено гориво за АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД.

The 66th annual session of the IAEA General Conference begins

The 66th Regular Annual Session of the General Conference of the International Atomic Energy Agency (IAEA) will be held from 26 to 30 September 2022 in Vienna, Austria. The head of the Bulgarian delegation is the chairman of the BNRA, Mr. Tsanko Bachiyski. The delegation also includes Mr. Elenko Bozhkov, Deputy Minister of Energy, Mr. Ivan Andreev, CEO of BEH EAD, representatives of the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Energy, Kozloduy NPP EAD, SERAW. The IAEA General Conference is the main political forum within which the 175 member countries of the organization adopt the main documents for its activities – the Agency’s budget and relevant resolutions in the field of nuclear safety and security, technical cooperation, nuclear science, technology and application of nuclear methods, improving the effectiveness and efficiency of Safeguard system under the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, etc. During the session, Mr. Baichiyski, as well as the heads of the other delegations, will deliver the national speech on behalf of the Republic of Bulgaria. Our country is expected to be nominated as a member of the Board of Governors of the IAEA for the period 2022-2024. Outside the plenary session, members of the Bulgarian delegation will hold meetings with representatives of US industry led by US Deputy Assistant Secretary of State for Commerce Dr. Monica Gorman, with the Deputy Minister of Industry and Trade of the Czech Republic Tomáš Ehler and with the French companies EDF and Framatome. The Chairman of the BNRA, Mr. Bachiyski, will also have meetings with the heads of the regulatory bodies of the USA, Hungary and Türkiye, with the Deputy Director General of the IAEA and Head of the Department of Nuclear Safety and Security, Ms. Lydie Evrard, and with the Deputy Director of DG  Energy of the European Commission Mr. Massimo Garribba.

The Bulgarian Nuclear Regulatory Agency and the Nuclear Regulatory Authority of Turkiye signed a Memorandum of Understanding

The Chairman of the Bulgarian Nuclear Regulatory Agency (BNRA) Tsanko Bachiyski and the Deputy Chairman, Mr. Borislav Stanimirov carried out a working visit to Turkiye at the invitation of the Nuclear Regulatory Authority (NDK) of the country from 25 to 27 July 2022. During the visit, the two parties exchanged information on the structure and functions of the two regulatory bodies, their role in regulating the safe use of nuclear energy for peaceful purposes, and the prospects for future cooperation between them. In the framework of the visit, a Memorandum of Understanding was signed between the BNRA and NDK for cooperation and information exchange in the field of nuclear safety and security. The text of the Memorandum was approved by a Decision No. 326 of the Council of Ministers dated May 20, 2022. The document provides for the exchange of expertise, technical and regulatory information in the field of nuclear and radiation safety, emergency response and preparedness, radioactive waste management and the transportation of radioactive material. Following the signing of the Memorandum of Understanding, the Bulgarian delegation also visited the site of the Akkuyu nuclear power plant, which is under construction in the province of Mersin. Akkuyu NPP is the first nuclear power plant in Turkiye and comprises of  4 new generation WWER reactors with a capacity of 1200 MW each. Akkuyu NPP is considered to be the largest construction site in the world at the moment, employing over 26,000 workers. The nuclear power plant is also the only one where the construction of all four nuclear units is carried out simultaneously. The first unit of the Akkuyu NPP is expected to be commissioned  in 2023. After its final completion, the nuclear plant will produce about 35 billion kWh of electricity annually and cover about 10% of Turkiye electricity consumption. The country plans to build two more nuclear power plants as part of the development of its nuclear program.

IAEA Maria Sklodowska-Curie Fellowshop Programme

The International Atomic Energy Agency launches its Marie Sklodowska-Curie Fellowship Programme (MSCFP) for 2022/2023. The programme was first initiated in 2020 and seeks to increase the number of women in the nuclear field. It aims to support young women to pursue a career in the field of nuclear energy and nuclear applications. Besides the financial support, the fellowship gives opportunities in participation in internship programmes, as well as participation in various educational and professional events. Interested parties may apply for the Fellowship till September 30, 2022. For more information how to apply, please visit the following link: https://www.iaea.org/about/overview/gender-at-the-iaea/iaea-marie-sklodowska-curie-fellowship-programme/Information-for-applicants

Unit III of the Finnish nuclear power plant Olkiluoto received permission for initial power uprate

The operator of Unit III of the Finnish nuclear power plant Olkiluoto (OL3) – Teollisuuden Voima Oyj (TVO) received permission to initially bring the reactor to a minimum controllable power level and perform the necessary tests. The permit was issued by the Finnish Regulatory Authority (STUK) after successful fulfillment of preconditions related to the confirmation of the readiness of the unit for initial power uprate. It is envisaged that a further increase in power over 5%, 30% and 60%, respectively, will take place after the issuance of the necessary permits by STUK. The unit has an EPR (European Pressurized Reactor) reactor with a maximum electrical power of 1600 MW.

The National Strategy for Human Resources Development in the Nuclear Sphere has been uploaded for discussion on the website of the Council of Ministers

The nuclear field is a specific area of ​​use of human potential. Despite the state’s efforts and investment in education, there is an imbalance between the needs of the economy and the available staff. The Interdepartmental Working Group, established by an order of the Council of Ministers, prepared a Draft National Strategy for Human Resources Development in the Nuclear Sphere 2022-2032. The main goal is to build a sustainable system for training, improvement and development of specialists needed for the efficient operation of the nuclear sector. The important task is to create conditions for expanded admission of young people in secondary and higher education, for their training in the field of engineering, technical and fundametal sciences, to stimulate their professional realization. The National Strategy has been uploaded on the website of the Council of Ministers for discussion until December 23, 2021 and is available here.

The session of the Committee of Plenipotentiaries of the Governments of the Member States of the Joint Institute for Nuclear Research has ended

From 19 to 23 November 2021 in Bansko and Sofia were held a meeting of the Financial Committee of the Joint Institute for Nuclear Research (JINR) and the next session of the Committee of Plenipotentiaries (CP) of the governments of the member states of the Joint Institute for Nuclear Research. The work was attended by the Chairman of the Nuclear Regulatory Agency Mr. Tsanko Bachiyski, who is the Plenipotentiary Representative of Bulgaria in JINR, the Director of JINR Acad. Grigory Trubnikov, other members from the management of JINR and officials. The report on the implementation of the budget for 2020 and the audit report to it were adopted, as well as new provisions related to the associated membership in the organization and the flag of JINR. The JINR budget for 2022 and the three-year budget forecast for the period 2023-2025 were approved. Information on the scientific activity of the institute in 2020 was provided. The efforts of the scientists related to the development of major research infrastructure projects such as: NICA project (Nuclotron-based Ion Collider Facility) – the most ambitious project of JINR at the moment, the accelerator complex DRIBs-III (Heavy Ion Accelerator Complex), the Baikal neutrino project, the IBR-2 facility (Impulse Rapid Reactor), as well as the JINR Multifunctional Information Computing Complex were approved. The admission of the Arab Republic of Egypt – so far an associate member of the organization – as a full member of JINR was unanimously voted. The official finale of the event was the final session of the CP, held on November 23, at which the President of the Republic of Bulgaria Mr. Rumen Radev was the guest of honor. Mr. Radev congratulated the participants in the session, emphasizing that international scientific cooperation and nuclear energy contribute to sustainable development and improving the quality of life. In his welcome address, the Head of State stated that for 65 years JINR has been continuously enriching the range of scientific research, expanding its scientific infrastructure and developing intensive international scientific cooperation. He also stressed that currently, 32 Bulgarian representatives from BAS, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Paisii Hilendarski University of Plovdiv and other scientific organizations from the country cooperate with the institute. He noted that holding this forum in Sofia is proof of the contribution of Bulgaria and its scientists to the activities of the institute. The President thanked all JINR program managers and mentors for their efforts, professionalism and dedication with which they train young people and preserve our scientific potential. At the final session, the Sofia Declaration on the Values ​​of Development of International Scientific and Technical Integration was adopted. In the Declaration, the Member States agree to strengthen the further development of JINR as an international intergovernmental scientific organization, dissemination and exchange of JINR’s experience in organizing multilateral research and large-scale research projects based on JINR principles, which ensure a high level of and competitiveness of scientific results and integration with world science. The member states of the organization will strive to strengthen the role of JINR as a unique integration platform for the development of modern instruments in the field of scientific diplomacy, scientific education and intercultural exchange.

Training of staff from the Turkish nuclear regulatory authority

Between 8 and 12 November this year, experts from the Nuclear Regulatory Agency conducted practical specialized training for Turkish nuclear regulators on planning and conducting inspections of nuclear power plants with WWER reactors and decommissioning facilities. The training is implemented under project TR3.01 / 16 Support to the Regulatory Authority of Turkey, funded by the European Commission. The practical specialized training was held on the site of Kozloduy NPP and in the Specialized Division “Decommissioning of Units 1-4”.

The 65th regular session of the IAEA General Conference ended

The work of the 65th regular session of the General Conference of the International Atomic Energy Agency (IAEA) ended with the adoption of resolutions in the field of nuclear safety and security, technical cooperation, nuclear science, technology and application of nuclear methods, improving efficiency and effectiveness of the system of Safeguards under the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and others. Elections were also held for new members of the IAEA Board of Governors and for the organization’s external auditor. The budget of the Agency for 2022-23 was also adopted. In parallel with the session, the NRA Chairman Mr. Tsanko Bachiyski participated in the meeting of the Forum for Cooperation of Regulators and in the Meeting of the Senior Representatives of the Regulators for Nuclear Safety and Security. Representatives of the NRA also participated in several events accompanying the General Conference – a forum to discuss the new platform for small modular reactors /SMR/, organized within the framework of the IAEA, and a meeting on the challenges of licensing SMR.