Списъци на категориите информация подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Агенцията за ядрено регулиране