Кариери

конкурс за длъжност „инспектор“ в отдел „Аварийно планиране и готовност “ към главна дирекция „Ядрена безопасност“
конкурс за длъжност „инспектор“ в отдел „Структури, системи и компоненти“ към дирекция „Анализи и оценки на безопасността“
конкурс за длъжност „инспектор“ в отдел „Източници на йонизиращи лъчения“ към дирекция „Радиационна защита“