В раздела се съдържа обща информация относно международните организации в които Република България членува.