Полезна информация

В раздела се съдържа информация относно основните видове ядрени реактори, естествения радиационен фон и международната система за ядрена информация на МААЕ (INIS).