ИЯИЯЕ

Изследователски реактор
Тип на реактора: ИРТ-2000.
Въвеждане в експлоатация: 1961 г.
Спрян с решение на КИАЕМЦ : 1989 г.
Окончателно спрян от експлоатация: с решение на МС – май 1999 г.
06.07.2001г. – решение на МС за преустройство и частично извеждане от експлоатация на изследователския реактор ИРРТ-2000 при реконструкцията му в реактор с ниска мощност 200 кW.
Лицензионен статус: 
  • 18.12.2002 г. – разрешение за проектиране на изследователски реактор с ниска мощност
  • 24.04.2004 г. – представен в АЯР технически проект с искане за одобряване на проекта
Текущо състояние: производството по издаване на заповед за одобряване на техническия проект е спряно до окончателното решаване от ВАС на спора, свързан с обжалване на решението по ОВОС за съоръжението.
През 2008 г. завърши изпълнението на съвместния проект между България, Руската федерация, САЩ и МААЕ за освобождаване на площадката