Новини

Във връзка с разпространена информация в медиите за пожар в румънската АЕЦ „Черна вода“, Агенцията за ядрено регулиране отправи запитване ...
От 20 до 24 май 2024 г. във Виена се провежда четвъртата Международната конференция за ядрена сигурност (ICONS) под надслов ...
Годишният доклад на Агенцията за ядрено регулиране за 2023 година вече е публикуван на интернет страницата на регулатора. Докладът съдържа ...
Днес председателят на Агенцията за ядрено регулиране г-н Цанко Бачийски откри заключителната 8-ма техническа среща по Международния проект на МААЕ ...
Днес Агенцията за ядрено регулиране и АЕЦ „Козлодуй“ дадоха съвместен брифинг за новия тип ядрено гориво в блок 5 на ...
МААЕ подкрепя научните изследвания по своите проекти, които са изброени в одобрената програма и бюджет. Тези координирани изследователски дейности обикновено ...
Председателят на АЯР г-н Цанко Бачийски взе участие в пролетното заседание на Асоциацията на западноевропейските органи за ядрено регулиране (WENRA), ...
Заинтересованите лица могат да кандидатстват за 4-годишна програма за докторска степен (PhD) или 3-годишна програма за степен „магистър“ в “Инженерния ...
Днес, 22 април 2023 г., Агенцията за ядрено регулиране издаде разрешение на АЕЦ „Козлодуй“ за поетапен преход към нов тип ...
В Агенцията за ядрено регулиране се проведе среща с представители на Главна дирекция Енергетика на Европейската комисия (ЕК) и Европейската ...