Новини

Във връзка с военните действия в района на Запорожката АЕЦ, на интернет страницата на украинския регулаторен орган е публикувана информация ...
Прочети повече
От 25 до 27 юли 2022 г. на работно посещение в Турция по покана на Ядрения регулаторен орган (NDK) на ...
Прочети повече
Председателят на Агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски връчи удостоверения за успешно преминат стаж на първите двама студенти, които стажуваха ...
Прочети повече
Международната агенция за атомна енергия открива стипендиантската си програма „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCFP) за 2022/2023 година. Програмата стартира през 2020 година ...
Прочети повече
С Решение на Министерския съвет от 15.06.2022 е приета „Национална стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022-2032 ...
Прочети повече
Считано от 16.06.2022 г., информация за състоянието на ядрените съоръжения в Украйна ще бъде публикувана на интернет страницата на Агенцията ...
Прочети повече
Към 08:00 часа на 15.06.2022 г. не е регистрирано изменение от нормалните стойности на естествения гама фон на територията на ...
Прочети повече
Към 08:00 часа на 14.06.2022 г. не е регистрирано изменение от нормалните стойности на естествения гама фон на територията на ...
Прочети повече
Към 08:00 часа на 13.06.2022 г. не е регистрирано изменение от нормалните стойности на естествения гама фон на територията на ...
Прочети повече