Новини

Към 11:00 часа на 25.11.2023 г. показанията за стойността на гама фона от станция намираща се в населеното място Гигера, ...
На основание чл.26, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.166, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, уведомяваме заинтересованите лица за ...
На 11 октомври 2023 г. в Агенцията за ядрено регулиране постъпи допълнителна информация към заявлението за издаване на разрешение за ...
67-мата редовна годишна сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), която се проведе през тази седмица ...
От 25 до 29 септември 2023 г. във Виена, Австрия, се провежда 67-мата редовна годишна сесия на Генералната конференция на ...
Международната агенция за атомна енергия (MAAE) публикува актуализираните данни за ядрените профили на страните членки за 2023 година - Country ...
На 14 юли 2023 година Европейската комисия прие решение да закрие процедурата за нарушение № 2022/2104 за неизпълнение на задължения ...
Агенцията за ядрено регулиране подписа договори с френския Институт за ядрена безопасност и радиационна защита (IRSN) и с чешко-украински консорциум ...
Агенцията за ядрено регулиране завърши прегледа за формална редовност на подаденото от АЕЦ „Козлодуй“ заявление за издаване на разрешение за ...
На 26 юли 2023 г. ръководството на АЯР се срещна с представители на Ядрената регулаторна комисия на САЩ, водени от ...