Лица за контакти във връзка с реда за възлагане на обществени поръчки в Агенция за ядрено регулиране

  • Светлана Францова – Директор Дирекция “Обща администрация” – 02/9406921;

Адрес за кореспонденция

бул. “Шипченски проход” 69
1574 София
Телефон: (02) 9406-800
Факс: (02) 9406-919
Имейл: mail@bnra.bg