WENRA (Асоциация на западноевропейските органи за ядрено регулиране)

Асоциацията WENRA е независима организация с членове председателите на регулиращите органи по ядрена безопасност на страните от ЕС с ядрени централи (в процес на строителство, експлоатация или извеждане от експлоатация), плюс Великобритания, Швейцария и Украйна. Мисията на WENRA е хармонизиране и постоянно подобряване на ядрената безопасност чрез поддържане на актуални референтни нива за безопасност, хармонизиране на националните нормативни уредби и редовна оценка на прилагането им в дейностите и съоръженията. АЯР е член на WENRA от м. март 2003 г.

WENRA има създадени три постоянни работни групи

  • Работна група за хармонизиране безопасността на ядрените централи (Reactor Harmonization Working Group, RHWG);
  • Работна група за хармонизиране безопасността при управление на РАО и извеждане от експлоатация (Working Group on Waste and Decommissioning, WGWD);
  • Работна група за хармонизиране безопасността на изследователски реактори (Working Group on Research Reactors, WGRR).

Агенцията за ядрено регулиране е представена в Работната група за хармонизиране безопасността на ядрените централи и Работната група за хармонизиране безопасността при управление на РАО и извеждане от експлоатация.

Информация за дейностите на WENRA и приетите документи се публикува редовно на интернет-страницата на Асоциацията.

WENRA (Асоциация на западноевропейските органи за ядрено регулиране)

 Асоциацията WENRA е независима организация с членове председателите на регулиращите органи по ядрена безопасност на страните от ЕС с ядрени централи (в процес на строителство, експлоатация или извеждане от експлоатация), плюс Великобритания, Швейцария и Украйна. Мисията на WENRA е хармонизиране и постоянно подобряване на ядрената безопасност чрез поддържане на актуални референтни нива за безопасност, хармонизиране на националните нормативни уредби и редовна оценка на прилагането им в дейностите и съоръженията. АЯР е член на WENRA от м. март 2003 г. и оттогава участва в дейностите по хармонизация. WENRA провежда политиката си чрез следните три постоянни работни групи:

  • Работна група за хармонизиране безопасността на ядрените централи (Reactor Harmonization Working Group, RHWG);
  • Работна група за хармонизиране безопасността при управление на РАО и извеждане от експлоатация (Working Group on Waste and Decommissioning, WGWD);
  • Работна група за хармонизиране безопасността на изследователски реактори (Working Group on Research Reactors, WGRR).

Информация за дейностите на WENRA и приетите документи се публикува редовно на интернет-страницата на Асоциацията.

WENRA (Асоциация на западноевропейските органи за ядрено регулиране)

 Асоциацията WENRA е независима организация с членове председателите на регулиращите органи по ядрена безопасност на страните от ЕС с ядрени централи (в процес на строителство, експлоатация или извеждане от експлоатация), плюс Великобритания, Швейцария и Украйна. Мисията на WENRA е хармонизиране и постоянно подобряване на ядрената безопасност чрез поддържане на актуални референтни нива за безопасност, хармонизиране на националните нормативни уредби и редовна оценка на прилагането им в дейностите и съоръженията. АЯР е член на WENRA от м. март 2003 г. и оттогава участва в дейностите по хармонизация. WENRA провежда политиката си чрез следните три постоянни работни групи:

  • Работна група за хармонизиране безопасността на ядрените централи (Reactor Harmonization Working Group, RHWG);
  • Работна група за хармонизиране безопасността при управление на РАО и извеждане от експлоатация (Working Group on Waste and Decommissioning, WGWD);
  • Работна група за хармонизиране безопасността на изследователски реактори (Working Group on Research Reactors, WGRR).

Информация за дейностите на WENRA и приетите документи се публикува редовно на интернет-страницата на Асоциацията.