Платежни нареждания

Образец 1 - Такса за разглеждане на зявление за издаване на разрешение/лицензия
Образец 2 - Такса за издаване на разрешение
Образец 3 - Първоначална лицензионна такса, годишна лицензионна такса първо/второ полугодие, лихва по годишна лицензионна такса първо/второ полугодие
Образец 3 - Първоначална лицензионна такса, годишна лицензионна такса първо/второ полугодие, лихва по годишна лицензионна такса първо/второ полугодие
Образец 3 - Първоначална лицензионна такса, годишна лицензионна такса първо/второ полугодие, лихва по годишна лицензионна такса първо/второ полугодие
Образец 3 - Първоначална лицензионна такса, годишна лицензионна такса първо/второ полугодие, лихва по годишна лицензионна такса първо/второ полугодие