Профил на купувача

В раздела се съдържат данни за контакт относно предоставяне на информация за реда за възлагане на обществени поръчки в Агенция за ядрено регулиране, вътрешните правила на агенцията за управление на цикъла на обществените поръчки и информация за текущите и завършили процедури по обществените поръчки.