Събития с радиоактивни източници

 

Задимяване в помещение на цеха за преработване на радиоактивни отпадъци към СП “РАО – Козлодуй”

. Място на събитието: Линия за преработка на твърди радиоактивни отпадъци Дата: 10.10.2022 г. Час: 09.00 часа Кратко описание:   ...

Неправилно опаковане при превоз на гама-дефектоскоп

Обект с ИЙЛ или място на събитието: КПП за транспортни средства Дата: 13.10.2022 г. Час: от 15.45 до 16.00 часа ...

Неправилно позициониране на радиоактивен източник извън неговия защитен контейнер при извършване на дефектоскопия

  Обект с ИЙЛ или място на събитието: АЕЦ “Козлодуй” Дата: 29.09.2021 г. Час:   Кратко описание: При извършване на ...