Задимяване в помещение на цеха за преработване на радиоактивни отпадъци към СП “РАО – Козлодуй”

.

Място на събитието:

Линия за преработка на твърди радиоактивни отпадъци

Дата:

10.10.2023 г.

Час:

09.00 часа

Кратко описание:

 

При пресоване на варел с твърди радиоактивни отпадъци се получава кратковременно задимяване в помещението, където се намира суперпресата, при което се задейства автоматичната пожароизвестителна система. Димящият суперпресован варел с твърди радиоактивни отпадъци е освободен от матрицата на суперпресата. След охлаждане дименето от варела е преустановено и нормалната работа на линията за преработка на твърди радиоактивни отпадъци е възстановена.

Не е регистрирана промяна на радиационната обстановка.

Оценка на нивото на събитието по скалата ИНЕС:

Под скалата/Ниво 0

Без значимост за безопасността