Конкурси

конкурс за длъжност „инспектор“ в отдел „Аварийно планиране и готовност“ към главна дирекция „Ядрена безопасност“