Конкурси

конкурс за длъжност „главен инспектор“ в отдел „Оперативен контрол на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ към главна дирекция „Ядрена безопасност“