Конкурси

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ В ОТДЕЛ „ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗИ НА БЕЗОПАСНОСТТА“ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „АНАЛИЗИ И ОЦЕНКИ НА БЕЗОПАСНОСТТА“
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „ИНСПЕКТОР“ В ОТДЕЛ „КВАЛИФИКАЦИЯ И КОНТРОЛ“ КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ЯДРЕНА БЕЗОПАСНОСТ“