Информация за ИЙЛ открити на територията на страната

Открити радиоактивни източници в камион, превозващ метален скрап, на изхода на Пристанище „Варна – Запад“

Обект с ИЙЛ или място на събитието: Пристанище „Варна – Запад“ Кратко описание:На 02.09.2022 г. системата за радиационен контрол на ...

Открито радиоактивно замърсяване в камиони, превозващи азотен фосфат от Румъния за България, на ГКПП „Дунав мост“

Обект с ИЙЛ или място на събитието: ГКПП Русе „Дунав мост“ Кратко описание:На 26.01.2022 г. системата за радиационен контрол на ...

Открито радиоактивно замърсяване в три камиона, натоварени с изкуствен тор, на Пристанище „Варна – Запад“

Обект с ИЙЛ или място на събитието: Пристанище „Варна – Запад“, гр. Варна Кратко описание:В периода 12.01÷13.01.2022 г. системата за ...

Открито радиоактивно замърсяване в камион, превозващ пелети от Беларус за България, на ГКПП „Дунав мост“

Обект с ИЙЛ или място на събитието: ГКПП Русе „Дунав мост“ Кратко описание:На 11.01.2022 г. системата за радиационен контрол на ...

Повишено ниво на естествена радиоактивност в камион, превозващ леярски материали, на ГКПП „Дунав мост“

Обект с ИЙЛ или място на събитието: ГКПП Русе „Дунав мост“ Кратко описание:На 20.12.2021 г. системата за радиационен контрол на ...

Открито радиоактивно замърсяване във вагон, превозващ метален скрап от България за Р.С. Македония, на ГКПП „Калотина“

Обект с ИЙЛ или място на събитието: ГКПП „Калотина“ Кратко описание:На 19.12.2021 г., при рутинен радиационен контрол от сръбската страна ...

Открито радиоактивно замърсяване в камион, превозващ калиев хидроксид от Полша за България, на ГКПП „Дунав мост“

Обект с ИЙЛ или място на събитието: ГКПП Русе „Дунав мост“ Кратко описание:На 09.12.2021 г. системата за радиационен контрол на ...

Регистрирано повишено ниво на радиация в камион, превозващ въглероден диоксид, на ГКПП „Гюешево“

Обект с ИЙЛ или място на събитието: ГКПП „Гюешево“, с. Гюешево Кратко описание:На 08.12.2021 г. системата за радиационен контрол на ...

Открито радиоактивно замърсяване в камион, превозващ тор от България за Румъния, на ГКПП „Кардам“

Обект с ИЙЛ или място на събитието: ГКПП „Кардам“ Кратко описание:На 30.11.2021 г. системата за радиационен контрол на ГКПП „Кардам“ ...

Открит радиоактивно-замърсен предмет във вагон със скрап на входа на „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник

Обект с ИЙЛ или място на събитието: „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник Кратко описание: На 07.06.2021 г. системата за входящ ...