Открито радиоактивно замърсяване в три камиона, натоварени с изкуствен тор, на Пристанище „Варна – Запад“

Обект с ИЙЛ или място на събитието: Пристанище „Варна – Запад“, гр. Варна

Кратко описание:
В периода 12.01÷13.01.2022 г. системата за входящ радиационен контрол на Пристанище „Варна – Запад“ е отчела повишено ниво на радиоактивно лъчение в камиони, превозващи изкуствен тор „Сулф-Актив“. Камионите са били отделени и обезопасени.
Контактните измервания на товарите, извършени от РДПБЗН-Варна, са отчели стойности на мощността на дозата до 0,25 µSv/h, при измерен естествен радиационен фон в района 0,05 µSv/h. Регистрирано е наличието на естествения радиоактивен изотоп калий-40.
На основание становище на РЗИ-Варна, товарите не представляват опасност и са допуснати на територията на страната.