Открито радиоактивно замърсяване в камиони, превозващи азотен фосфат от Румъния за България, на ГКПП „Дунав мост“

Обект с ИЙЛ или място на събитието: ГКПП Русе „Дунав мост“

Кратко описание:
На 26.01.2022 г. системата за радиационен контрол на ГКПП Русе „Дунав мост“ е задействана на вход от камиони с товарни ремаркета, превозващи тор – азотен фосфат, от Румъния за България. Камионите са били отделени и обезопасени.
Контактните измервания на товара, извършени от РДПБЗН-Русе и РДГП-Русе, са отчели стойности на мощността на дозата до 0,31 µSv/h, при измерен естествен радиационен фон в района 0,04÷0,07 µSv/h. Установено е наличието на естествения радиоактивен изотоп радий-226.
На основание заключение от протокол на РЗИ-Русе, товарите не представляват опасност и са допуснати на територията на страната.