Открити радиоактивни източници в камион, превозващ метален скрап, на изхода на Пристанище „Варна – Запад“

Обект с ИЙЛ или място на събитието: Пристанище „Варна – Запад“

Кратко описание:
На 02.09.2022 г. системата за радиационен контрол на изход от Пристанище „Варна – Запад“ е отчела повишено ниво на радиоактивно лъчение в камион с ремарке, превозващ контейнер, съдържащ метален скрап. Камионът е бил отделен и обезопасен.

Измерванията, извършени от РДПБЗН-Варна, са отчели следните максимални стойности на мощността на дозата в ограничена зона от лявата страна на ремаркето: 6,43 µSv/h контактно на повърхността на контейнера; 5,04 µSv/h на 10 cm и 0,54 µSv/h на 1 m, при измерен естествен радиационен фон в района около 0,03 µSv/h. Установено е наличие на радионуклида Ra-226 (радий-226).

На 09.09.2022г., със съдействието на лицензирана фирма за работа с източници („Мултитест“ ООД), в товара са локализирани и отделени 2 бр. източници с неизвестен произход. Единият е с форма на кутия и размери 400 х 300 х 250 mm, с циферблат, монтиран на капака ѝ. Другият е с форма на цилиндър с диаметър 40 mm и височина 40 mm, наподобяващ измервателен уред. Максимално измерените стойности на мощността на дозата на повърхностите на двата източника са съответно 65 µSv/h и 2,36 µSv/h.

Двата източника са прибрани в мобилна оловна защита и са транспортирани за временно безопасно съхранение на площадка на „Мултитест“ ООД, до предаването им за дълготрайно съхранение в СП „ПХРАО – Нови хан“ към ДПРАО.