Открито радиоактивно замърсяване в камион, превозващ пелети от Беларус за България, на ГКПП „Дунав мост“

Обект с ИЙЛ или място на събитието: ГКПП Русе „Дунав мост“

Кратко описание:
На 11.01.2022 г. системата за радиационен контрол на ГКПП Русе „Дунав мост“ е задействана на влизане в страната от камион с товарно ремарке, превозващ дървени пелети от Беларус за България. Камионът е бил отделен и обезопасен.
При контактните измервания на товара, извършени от РД ПБЗН-Русе и РЗИ-Русе, е регистрирано наличие на радионуклида цезий-137.
На 13.01.2022 г., след представяне на сертификат за специфичната му активност и на основание на становище на РЗИ-Русе, товарът е допуснат на територията на страната.