Повишено ниво на естествена радиоактивност в камион, превозващ леярски материали, на ГКПП „Дунав мост“

Обект с ИЙЛ или място на събитието: ГКПП Русе „Дунав мост“

Кратко описание:
На 20.12.2021 г. системата за радиационен контрол на ГКПП Русе „Дунав мост“ е задействана на влизане в страната от камион с товарно ремарке, превозващ огнеупорни матрици за леярската промишленост, от Германия за Турция. Камионът е бил отделен и обезопасен.

Радиационните измервания на товара, извършени от РДПБЗН-Русе и РЗИ-Русе, са отчели стойности на мощността на дозата, контактно, до 0,29 µSv/h, при измерен естествен радиационен фон в района около 0,09 µSv/h. Установено е наличието на естествения радиоактивен изотоп Ra-226 в товара.

На основание становище на РЗИ-Русе товарът е пропуснат на територията на страната, за да продължи по маршрута си.