Открито радиоактивно замърсяване във вагон, превозващ метален скрап от България за Р.С. Македония, на ГКПП „Калотина“

Обект с ИЙЛ или място на събитието: ГКПП „Калотина“

Кратко описание:
На 19.12.2021 г., при рутинен радиационен контрол от сръбската страна на ГКПП „Калотина“, е открито радиоактивно замърсяване във вагон от влакова композиция, натоварен със скрап пътуващ от България за Р.С. Македония. Композицията не е допусната на сръбска територия и е върната на гара Драгоман.

Контактните измервания на вагона, извършени от сръбските контролни органи и от служителите на ГПУ-Драгоман, са отчели стойности на мощността на дозата до 1 µSv/h, при стойности на естествения радиационен фон в района около 0,03-0,05 µSv/h. Идентифицирано е наличие на радиоактивния изотоп радий-226.

На 25.12.2021 г. вагонът, в който е локализирано замърсяването, е отделен от композицията и транспортиран до база на фирмата-изпращач в с. Волуяк, където са предприети необходимите действия по откриване и отстраняване на радиоактивно-замърсените предмети от товара. Останалата част от композицията е освободена да продължи по маршрута си.