Информация за ИЙЛ открити на територията на страната

Намерен радиоактивен източник във вагон със скрап в “Стомана Индъстри” АД

Обект с ИЙЛ или място на събитието: "Стомана Индъстри" АД Кратко описание: Аварийният център на АЯР е уведомен за сработване ...