Връзки

В раздела се съдържат връзки към интернет страниците на държавните органи в Република България, международни организации, чуждестранни регулиращи органи и основните дружества и организации имащи отношение към безопасното използване на ядрената енергия.