АЕЦ Козлодуй

АЕЦ Козлодуй” ЕАД е най-голямото електропроизводствено предприятие в България. Атомната централа е еднолично акционерно дружество със 100% държавно участие, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД и е притежател е на лиценз по смисъла на Конвенцията за ядрена безопасност.

На площадката на централата са изградени 6 енергийни блока, оборудвани с реактори с вода под налягане – WWER. Първите четири блока са спрени от експлоатация. В момента на площадката работят два 1000-мегаватови блока (пети и шести блок), които осигуряват повече от една трета от електрическата енергия, произвеждана годишно в страната.

Пети блок

Тип на реактора: ВВЕР-1000 модел В-320 с три независими канала за системите за безопасност
Въвеждане в експлоатация: Ноември 1987 г.
Лицензия за експлоатация: Серия “Е”, № 5303/03.11.2017 г., в сила от 06.11.2017 г., със срок на валидност 10 години. Обхват – експлоатация на блока съгласно условията на издадената лицензия.
Текущо състояние: Експлоатация в рамките на 30-та горивна кампания.
Общо описание на съоръжението

Блок_5_AQR
Блок 5 машинна зала_AQR

Шести блок

Тип на реактора: ВВЕР-1000 модел В-320 с три независими канала за системите за безопасност.
Въвеждане в експлоатация: Август 1991 г.
Лицензия за експлоатация: Серия “Е”, № 5535/27.09.2019 г., в сила от 03.10.2019 г., със срок на валидност 10 години. Обхват – експлоатация на блока съгласно условията на издадената лицензия.
Текущо състояние: Експлоатация в рамките на 28-ма горивна кампания.
Общо описание на съоръжението

Блок 6 машинна зала_AQR

Хранилище за отработено ядрено гориво

Въвеждане в експлоатация: 1990 г.
Лицензия за експлоатация: Серия “Е”, №04441/25.06.2014 г., със срок на валидност десет години. Обхват – манипулиране и съхраняване на отработеното ядрено гориво от блоковете на АЕЦ “Козлодуй”, в съответствие изискванията на издадената лицензия.
Текущо състояние: В хранилището се съхранява отработено ядрено гориво от блоковете ВВЕР-440 и ВВЕР-1000. Степента на запълване на ХОГ позволява нормалната експлоатация на блоковете на АЕЦ “Козлодуй”.
Общо описание на съоръжението

Хранилище за отработено ядрено гориво_AQR
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Хранилище за сухо съхранение на отработено ядрено гориво

Технология на съхраняване: система с използване на контейнери тип CONSTOR 440/84 с въздушно охлаждане чрез естествена конвекция. Капацитет на контейнерите – 84 касети.
Въвеждане в експлоатация: 2016 г.
Лицензия за експлоатация: Серия „Е”, №5016/28.01.2016 г., със срок на валидност десет години. Обхват – манипулиране и съхранение на отработено ядрено гориво от реактори ВВЕР-440 на АЕЦ „Козлодуй” с използване на технология „сухо съхранение“ в съответствие с изискванията на издадената лицензия.
Текущо състояние: В хранилището се съхраняват 19 броя контейнери тип CONSTOR 440/84 с отработено ядрено гориво от блоковете с реактори ВВЕР-440.

Хранилище за сухо съхранение на отработено ядрено гориво_AQR