Събития в ядрени съоръжения

 

Изкривяване на орган за регулиране от системата за управление и защита на блок 5

Ядрено съоръжение: Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ Дата: 20.05.2024 г. Час: 05:55 Наименование на събитието: Изкривяване на орган за регулиране от ...

Пропуск на арматура от системата за пожарогасене на блок 5

Ядрено съоръжение: Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ Дата: 11.03.2024 г.     Наименование на събитието: Пропуск на арматура от системата за ...

Попадане на топлоносител в помещения на херметичната конструкция на блок 6

Ядрено съоръжение: Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ Дата: 08.11.2023 г. Час: 09:17 Наименование на събитието: Попадане на топлоносител в помещения на ...

Непланово задействане на трети канал от системите за безопасност на блок 6

Ядрено съоръжение: Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ Дата: 16.10.2023 г. Час: 18:13 Наименование на събитието: Непланово задействане на трети канал от ...

Отказ на помпа от система за аварийно въвеждане на борен разтвор в първи контур да изключи от ключ за управление на блок 6

Ядрено съоръжение: Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ Дата: 22.06.2023 г. Час: 09:55 Наименование на събитието: Отказ на помпа от система за ...

Извеждане от готовност на дизел-генератора на втори канал от системите за безопасност на блок 6

Ядрено съоръжение: Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ Дата: 23.01.2023 г. Час: 11:31 Наименование на събитието: Извеждане от готовност на дизел-генератора на ...

Изключване на генератора на блок 6 от електроенергийната система

Ядрено съоръжение: Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ Дата: 29.10.2022 г. Час: 20:56 Наименование на събитието: Изключване на генератора на блок 6 ...

Попадане на страничен предмет в ограничителя на зоната на реактора на блок 6

Ядрено съоръжение: Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ Дата: 14.10.2022 г. Час: 18:30 Наименование на събитието: Попадане на страничен предмет в ограничителя ...

Задействане на аварийната защита на реактора на блок 5

Ядрено съоръжение: Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ Дата: 22.06.2022 г. Час: 06:05 Наименование на събитието: Задействане на аварийната защита на реактора ...

Непланово задействане на втори канал от системите за безопасност на блок 5

Ядрено съоръжение: Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ Дата: 10.05.2022 г. Час: 16:25 Наименование на събитието: Непланово задействане на втори канал от ...