Събития в ядрени съоръжения

 

Извеждане от режим на готовност на помпа от системата за аварийно подхранване на парогенераторите на 5-ти блок

Ядрено съоръжение: Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” Наименование на събитието: Извеждане от режим на готовност на помпа от системата за ...

Отказ на електрически прекъсвач на дизел-генератор при планово изпробване на канал от системите за безопасност на 6-и блок

Ядрено съоръжение: Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” Наименование на събитието: Отказ на електрически прекъсвач на дизел-генератор при планово изпробване на ...

Изключване на турбогенератора на блок 5 от електроенергийната система

Ядрено съоръжение: Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” Наименование на събитието: Изключване на турбогенератора на блок 5 от електроенергийната система Кратко ...

Орган за регулиране от системата за управление и защита остава в междинно положение при изпитване след плановото спиране на 5-и блок

Ядрено съоръжение: Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” Наименование на събитието: Орган за регулиране от системата за управление и защита остава ...

Загуба на електрическо захранване на орган за регулиране от системата за управление и защита

Ядрено съоръжение: Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” Наименование на събитието: Загуба на електрическо захранване на орган за регулиране от системата ...

Извеждане в ремонт на един канал от системата за пожарогасене

Ядрено съоръжение: 6 блок на АЕЦ Козлодуй Наименование на събитието: Извеждане в ремонт на един канал от системата за пожарогасене ...

Извеждане от режим на готовност на един канал от система за безопасност на 5-и блок

Ядрено съоръжение: Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” Наименование на събитието: Извеждане от режим на готовност на един канал от система ...

Отказ на помпа за аварийно разхлаждане на активната зона при планово изпробване на канал от системите за безопасност на 5-и блок

Ядрено съоръжение: Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” Наименование на събитието: Отказ на помпа за аварийно разхлаждане на активната зона при ...

Сработване на аварийна защита на реактора по време на изпитвания на турбогенератора на 6-и блок

Ядрено съоръжение: Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” Наименование на събитието: Сработване на аварийна защита на реактора по време на изпитвания ...

Временно нарушаване на охлаждането на басейна за отлежаване на касетите на 6-и блок

Ядрено съоръжение: Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” Наименование на събитието: Временно нарушаване на охлаждането на басейна за отлежаване на касетите ...