Събития в ядрени съоръжения

 

Непланово сработване на автоматичен стъпаловиден пуск на канал от системата за безопасност.

Ядрено съоръжение: Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ Наименование на събитието: Непланово сработване на автоматичен стъпаловиден пуск на канал от системата ...
Прочети повече

Повишаване на температурата на лагер на помпа за планово и аварийно разхлаждане на първи контур

Ядрено съоръжение: Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ Наименование на събитието: Повишаване на температурата на лагер на помпа за планово и ...
Прочети повече

Изключване на генератора на блок 6 от електроенергийната система

Ядрено съоръжение: Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” Наименование на събитието: Изключване на генератора на блок 6 от електроенергийната система   ...
Прочети повече

Изключване на главна циркулационна помпа на блок 5

Ядрено съоръжение: Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ Наименование на събитието: Изключване на главна циркулационна помпа на блок 5   Кратко ...
Прочети повече

Изключване на генератора на блок 6 от електроенергийната система

Ядрено съоръжение: Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” Наименование на събитието: Изключване на две главни циркулационни помпи на блок 6 Кратко ...
Прочети повече

Изключване на две главни циркулационни помпи на блок 6

Ядрено съоръжение: Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” Наименование на събитието: Изключване на две главни циркулационни помпи на блок 6   ...
Прочети повече

Пропуск от тръбопровод на системата за очистване на топлоносителя от първи контур.

Ядрено съоръжение: Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” Наименование на събитието: Пропуск от тръбопровод на системата за очистване на топлоносителя от ...
Прочети повече

Извеждане от режим на готовност на помпа от системата за аварийно подхранване на парогенераторите на 5-ти блок

Ядрено съоръжение: Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” Наименование на събитието: Извеждане от режим на готовност на помпа от системата за ...
Прочети повече

Отказ на електрически прекъсвач на дизел-генератор при планово изпробване на канал от системите за безопасност на 6-и блок

Ядрено съоръжение: Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” Наименование на събитието: Отказ на електрически прекъсвач на дизел-генератор при планово изпробване на ...
Прочети повече

Изключване на турбогенератора на блок 5 от електроенергийната система

Ядрено съоръжение: Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” Наименование на събитието: Изключване на турбогенератора на блок 5 от електроенергийната система Кратко ...
Прочети повече