Изключване на генератора на блок 6 от електроенергийната система

Ядрено съоръжение:

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

Дата:

29.10.2022 г.

Час:

20:56

Наименование на събитието: Изключване на генератора на блок 6 от електроенергийната система

 

Кратко описание:

На 29.10.2022 г. в 12:52 ч. блок 6 е включен в електроенергийната система (ЕЕС) след извършен планов годишен ремонт. В 15:30 ч. е установено намаляване на налягането на водорода в системата за охлаждане на електрическия генератор в конвенционалната, неядрена част на блока. Предприети са действия за установяване на причините за понижаване на налягането. В 18:40 ч. при достигната електрическа мощност 470 MW е взето решение за изключване на генератора от ЕЕС поради пропуск на водород от охлаждащата система на генератора. В 20:56 ч. реакторната инсталация е разтоварена съгласно изискванията на технологичният регламент и генераторът е изключен. Извършват са действия за локализиране и отстраняване на пропуска.

Няма нарушаване на пределите и условията за експлоатация. Събитието не е довело до промяна на радиационната обстановка.

Оценка на събитието по скалата на ИНЕС:

Под скалата/Ниво 0

Без значимост за безопасността