Попадане на страничен предмет в ограничителя на зоната на реактора на блок 6

Ядрено съоръжение:

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

Дата:

14.10.2022 г.

Час:

18:30

Наименование на събитието: Попадане на страничен предмет в ограничителя на зоната на реактора на блок 6

Кратко описание:

На 14.10.2022 г. блок шест е в планов годишен ремонт (ПГР). Всички горивни касети са извън активната зона и се намират в басейна за отлежаване на горивото (БОК). В 18:30 часа по време на извършване на щатен оглед на шахтата на реактора с контролна подводница снабдена с видеокамера е констатирано наличие на страничен предмет. Предметът е открит върху горната част на ограничителя на зоната на реактора (выгородка), извън зоната на циркулация на топлоносителя. Предметът е изваден и прибран за съхранение. Предприети са действия за установяване на причините за попадането на страничния предмет в реактора.

Няма нарушаване на пределите и условията за експлоатация. Събитието не е довело до промяна на радиационната обстановка.     

 

Оценка на събитието по скалата ИНЕС:

Под скалата/Ниво 0

Без значимост за безопасността