Извеждане от готовност на дизел-генератора на втори канал от системите за безопасност на блок 6

Ядрено съоръжение:

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

Дата:

23.01.2023 г.

Час:

11:31

Наименование на събитието: Извеждане от готовност на дизел-генератора на втори канал от системите за безопасност на блок 6

 

Кратко описание:

По време на извършване на периодичен оглед на дизел-генератора във втори канал от системите за безопасност на блок 6 е установен пропуск на вода от помпа  (6QE23D01) на системата за охлаждане на дюзите на дизел-генератора. Съгласно изискванията на технологичния регламент в 11:31 часа на 23.01.2023 г. дизел-генератора на втори канал е изведен от готовност за не повече от 72 часа, след като е потвърдена работоспособността на останалите два канала  на системите за безопасност. След отстраняване на пропуска и провеждане на изпитвания, дизел-генератора ще бъде въведен в режим на готовност.

Няма нарушаване на пределите и условията за експлоатация. Събитието не е довело до промяна на радиационната обстановка.

Оценка на събитието по скалата на ИНЕС:

Под скалата/Ниво 0

Без значимост за безопасността