Отказ на помпа от система за аварийно въвеждане на борен разтвор в първи контур да изключи от ключ за управление на блок 6

Ядрено съоръжение:

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

Дата:

22.06.2023 г.

Час:

09:55

Наименование на събитието: Отказ на помпа от система за аварийно въвеждане на борен разтвор в първи контур да изключи от ключ за управление на блок 6

 

Кратко описание:

На 22.06.2023 г. след проведено изпитване на автоматичен степенчат пуск на трети канал от системите за безопасност  в 09:55 ч. при команда за изключване от блочния пулт за управление помпата за  аварийно въвеждане на борен разтвор в първи контур, високо налягане (6TQ34D01) не изключва. Във връзка с това е извършена смяна на блок за управление на помпата и превантивно е подменен прекъсвача в секцията захранваща помпата. Извършени са успешно последващи изпитвания и помпата е въведена в състояние на готовност.   

 Няма нарушаване на пределите и условията за експлоатация. Събитието не е довело до промяна на радиационната обстановка.

Оценка на събитието по скалата на ИНЕС:

Под скалата/Ниво 0

Без значимост за безопасността