Непланово задействане на втори канал от системите за безопасност на блок 5

Ядрено съоръжение:

Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“

Дата:

10.05.2022 г.

Час:

16:25

Наименование на събитието: Непланово задействане на втори канал от системите за безопасност на блок 5

Кратко описание:

На 10.05.2022 г. блок 5 е в планов годишен ремонт. Ядреното гориво е извадено от реактора и се намира в басейна за отлежаване. Първи канал на системите за безопасност е изведен от режим на готовност за ремонт, втори и трети канал са в резерв, съгласно изискванията на технологичния регламент за безопасна експлоатация на блока.

В 16:25 ч. при превключване захранването на секция за нормална експлоатация 6kV, същата остава без напрежение. В следствие на което втори канал от системите за безопасност преминава на захранване от дизел-генератор, съгласно проектните алгоритми. В 16:57 ч. е възстановено захранването на канала от секция за нормална експлоатация 6kV.

Няма нарушаване на пределите и условията за експлоатация. Събитието не е довело до промяна на радиационната обстановка.

Оценка на събитието по скалата на ИНЕС:

Под скалата/Ниво 0

Без значимост за безопасността