Задействане на аварийната защита на реактора на блок 6

Ядрено съоръжение:

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

Дата:

30.10.2021 г.

Час:

07:42

Наименование на събитието: Задействане на аварийната защита на реактора на блок 6

Кратко описание:

На 30.10.2021 г. в 07:42 ч. по време на изпълнение на програма за извеждане на реактора в критично състояние, след планов годишен ремонт и презареждане, при под критично състояние на реактора сработва аварийна защита. Задействането на аварийната защита е поради формиран недостоверен сигнал за понижаване на разликата в налягането между входа и изхода на една от четирите главни циркулационни помпи. Предприети са действия за установяване на причината за формиране на недостоверния сигнал. В 09:10 ч. е установен пропуск от вентилен блок на един от трите датчици за налягане, участващи в защитата на реактора. В следствие на пропуска са сработили и останалите два датчика в резултат, на което е задействана аварийната защита.

След възстановяване на  работоспособното състояние на вентилния блок на датчика, в 14:10 ч. е продължено изпълнението на програмата за извеждане на реактора в критично състояние.

Няма нарушаване на пределите и условията за експлоатация. Събитието не е довело до промяна на радиационната обстановка.

Оценка на събитието по скалата на ИНЕС:

Под скалата/Ниво 0

Без значимост за безопасността