Понижаване на мощността на 5-ти блок до 45% от номиналната

Ядрено съоръжение:

Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“

Дата:

11.09.2021 г.

Час:

04:55

Наименование на събитието: Понижаване на мощността на 5-ти блок до 45% от номиналната

Кратко описание:

На 11.06.2021 г. 5-ти блок работи на номинална мощност. В 04:55 ч. изключва една от двете тyрбопитателни помпи (ТПП-2). Установено е, че причина за изключването е механична неизправност на регулиращия клапан на помпата. Мощността на реакторната инсталация е намалена до 45 % от номиналната в съответствие с проектните алгоритми на технологичните защити. Предприети са дейности за установяване и отстраняване на причината за изключване на ТПП-2. Работоспособността на клапана е възстановена и в 08:25 ч. ТПП-2 e включена в работа след извършване на успешни изпитвания. Започнато е повишаване на мощността съгласно изискванията на Технологичния регламент за безопасна експлоатация на блока.

Няма нарушаване на пределите и условията за експлоатация. Събитието не е довело до промяна на радиационната обстановка.

Оценка на събитието по скалата на ИНЕС:

Под скалата/Ниво 0

Без значимост за безопасността