Информация за ИЙЛ открити на територията на страната

Намерен радиоактивен източник във вагон със скрап

Обект с ИЙЛ или място на събитието: жп гара Димитровград, Република Сърбия Кратко описание: На 31.10.2008 г. Аварийният център на ...

Намерен радиоактивен източник във вагон със скрап

Обект с ИЙЛ или място на събитието: "Стомана Индъстри" АД, гр. Перник Кратко описание: Аварийният център на АЯР е уведомен, ...

Намерен радиоактивен източник във вагон със скрап

Обект с ИЙЛ или място на събитието: "Стомана Индъстри" АД, гр. Перник Кратко описание: Аварийният център на АЯР е уведомен, ...

Намерен радиоактивен източник във вагон със скрап

Обект с ИЙЛ или място на събитието: "Стомана Индъстри" АД, гр. Перник Наименование на събитието: Намерен радиоактивен източник във вагон ...

Намерен радиоактивен източник в камион със скрап в “Кремиковци” АД

Обект с ИЙЛ или място на събитието: "Кремиковци" АД, гр. София Наименование на събитието: Намерен радиоактивен източник в камион със ...

Намерени радиоактивни източници във вагони със скрап

Обект с ИЙЛ или място на събитието: "Кремиковци" АД, гр. София Наименование на събитието: Намерени радиоактивни източници във вагони със ...

Намерен радиоактивен източник във вагон със скрап в “Стомана Индъстри” АД

Обект с ИЙЛ или място на събитието: "Стомана Индъстри" АД Наименование на събитието: Намерен радиоактивен източник във вагон със скрап ...

Засечен радиоактивен източник в румънски вагон със скрап в “Стомана Индъстри” АД

Обект с ИЙЛ или място на събитието Наименование на събитието: Засечен радиоактивен източник в румънски вагон със скрап в "Стомана ...

Намерени радиоактивни източници в скрап в “Стомана Индъстри” АД

Обект с ИЙЛ или място на събитието: "Стомана Индъстри" АД Наименование на събитието: Намерени радиоактивни източници в скрап в "Стомана ...

Наличие на америций-241 в суровина за производство на мед

Обект с ИЙЛ или място на събитието: ГКПП "Кулата" Наименование на събитието: Наличие на америций-241 в суровина за производство на ...