Информация за ИЙЛ открити на територията на страната

Открити стари пожароизвестителни датчици при изкопни работи в София

Обект с ИЙЛ или място на събитието: Частен двор в София Кратко описание: На 21.08.2020 г., при извършване на изкопни ...

Регистрирано повишено ниво на радиоактивно лъчение в камион със скрап на входа на Пристанище „Варна – Запад“

Обект с ИЙЛ или място на събитието: Пристанище „Варна – Запад“, гр. Варна Кратко описание: На 19.08.2020 г. системата за ...

Открито повишено радиоактивно лъчение в 3 камионa с алуминиев оксид на входа на Пристанище „Варна – Запад“

Обект с ИЙЛ или място на събитието: Пристанище „Варна – Запад“, гр. Варна Кратко описание: На 07.08.2019 г. системата за ...

Открито радиоактивно замърсяване в камион със скрап от Румъния на входа на „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник

Обект с ИЙЛ или място на събитието: „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник Кратко описание: На 06.07.2020 г. системата за входящ ...

Регистрирано радиоактивно замърсяване в камион, превозващ дървен материал от Украйна за Турция, на ГКПП „Дунав мост“

Обект с ИЙЛ или място на събитието: ГКПП „Дунав мост“ Кратко описание: На 02.07.2020 г. системата за радиационен контрол на ...

Повишено ниво на естествена радиоактивност в камион, превозващ циркониев силикат от Нидерландия за Турция, на ГКПП „Дунав мост“

Обект с ИЙЛ или място на събитието: ГКПП „Дунав мост“ Кратко описание: На 28.06.2020 г. системата за радиационен контрол на ...

Повишено ниво на естествена радиоактивност в камион, превозващ циркониев силикат от Германия за България, на ГКПП „Дунав мост“

Обект с ИЙЛ или място на събитието: ГКПП „Дунав мост“ Кратко описание: На 27.06.2020 г. системата за радиационен контрол на ...

Регистрирано радиоактивно замърсяване в камион, превозващ дървен материал от Украйна за Турция, на ГКПП „Дунав мост“

Обект с ИЙЛ или място на събитието: ГКПП „Дунав мост“ Кратко описание: На 24.06.2020 г. системата за радиационен контрол на ...

Регистрирано радиоактивно замърсяване в камион, превозващ дървен материал от Украйна за Турция, на ГКПП „Дунав мост“

Обект с ИЙЛ или място на събитието: ГКПП „Дунав мост“ Кратко описание: На 20.06.2020 г. системата за радиационен контрол на ...

Повишено ниво на естествена радиоактивност в камион на ГКПП „Дунав мост“

Обект с ИЙЛ или място на събитието: ГКПП „Дунав мост“ Кратко описание: На 19.06.2020 г. системата за радиационен контрол на ...