Неправилно позициониране на радиоактивен източник извън неговия защитен контейнер при извършване на дефектоскопия

 

Обект с ИЙЛ или място на събитието:

АЕЦ “Козлодуй”

Дата:

29.09.2021 г.

Час:

 

Кратко описание:

При извършване на радиографичен контрол с гама-дефектоскоп, използваният за пролъчване радиоактивен източник селен-75 остава в шланга, извън защитния контейнер. В съответствие с вътрешните процедури източникът е обезопасен и прибран незабавно в подходящо помещение за временно съхранение.

Няма радиационни последствия за персонала и лица от населението.

Оценка на нивото на събитието по скалата ИНЕС:

Под скалата/Ниво 0

Без значимост за безопасността