АЯР издаде лицензия на АЕЦ “Козлодуй” за сухо съхранение на отработено ядрено гориво

На 29.01.2016 г. председателят на АЯР връчи на АЕЦ “Козлодуй” лицензия за експлоатация на хранилището за сухо съхранение на отработено ядрено гориво (ХССОЯГ). Срокът на лицензията е 10 години. Документът позволява на АЕЦ “Козлодуй” да приема и съхранява oтработеното ядрено гориво, получено от експлоатацията на реактори тип ВВЕР-440 на АЕЦ “Козлодуй”, с използване на технология за “сухо съхранение”. Също така лицензията позволява на АЕЦ “Козлодуй” превозване на ОЯГ от Хранилището за отработено ядрено гориво (ХОГ) до ХССОЯГ чрез контейнери “CONSTOR 440/84”.

image_preview (15)