АЯР лицензира новото ядрено гориво за блок 5 на АЕЦ „Козлодуй“

Днес, 22 април 2023 г., Агенцията за ядрено регулиране издаде разрешение на АЕЦ „Козлодуй“ за поетапен преход към нов тип ядрено гориво RWFA за 5 блок, произведено от Уестингхаус. Процесът по преминаване към новия тип гориво ще продължи четири години.

Във връзка с осъществявания от АЯР текущ и последващ регулаторен контрол в издаденото разрешение се съдържат редица условия свързани с преход към новия тип ядрено гориво. Те включват изисквания, както по отношение на извършването на промени в съществуващите инструкции и документи, определящи дейностите с новото гориво, така и за периодично предоставяне на допълнителна информация за експлоатацията на горивото и извършване на анализи и предприемане на допълнителни мерки в случай, че възникне необходимост.   

Основната част от процеса по лицензиране на новото ядреното гориво е свързана с извършване на преглед и оценка на техническите документи, приложени към заявлението за издаване на разрешение, с цел да се демонстрира безопасността при експлоатация на новия тип гориво. В прегледа на техническата документация беше ангажиран значителен човешки ресурс, както от страна на АЯР, така и от страна на външни български и чуждестранни организации за техническа поддръжка. По този начин се осигурява прилагането на хармонизиран подход и най-добрите европейки практики при лицензиране на нов тип ядрено гориво.

В хода на процеса по лицензиране беше оценено съответствието на представената информация в над 75 отчета за проекта на горивото и изменените експлоатационни документи с приложимите изисквания и стандарти за безопасност. В резултат на извършения преглед на документите АЯР формулира и изпрати на заявителя въпроси, бележки и искания за представяне на допълнителна информация, необходима за да се демонстрира изпълнението на изискванията за безопасност. В отговор бяха представени за преглед нови редакции на над 40 документа, както и нови отчети, свързани с проекта и оценката на безопасността на гориво RWFA.

В допълнение бяха проведени редица срещи с АЕЦ „Козлодуй“, проектанта и производителя на горивото за обсъждане на възникнали въпроси в процеса на прегледа. Като част от комуникацията със заинтересованите страни беше отговорено и на поставени актуални въпроси от народни представители, свързани с процеса по лицензиране на новия тип ядрено гориво.