АЯР поднови лицензията на ВМА за специализирано обучение

На 20 декември 2017 г. Председателят на АЯР ст.н.с.д-р Лъчезар Костов връчи подновената лицензия на Военно-медицинска академия (ВМА) за специализирано обучение. Лицензията е издадена за срок от 5 години и дава право на ВМА да извършва специализирано обучение и да издава удостоверения за правоспособност за дейности с източници на йонизиращи лъчения.
image_preview (14)