На посещение в АЯР е Людмила Вишчор, отговорник за България от отдел „Европа“ на Департамента за Техническо сътрудничество на МААЕ

От 6 до 10 юни 2022 г. на посещение в АЯР е г-жа Людмила Вишчор, отговорник за България от отдел „Европа“ на Департамента за Техническо сътрудничество на МААЕ. Целта на посещението е преглед на приключващите национални проекти по Програмата за Техническо сътрудничество на МААЕ за програмния период 2020-2021 г. и оказване на логистична подкрепа при стартирането на новите проекти от цикъла 2022 – 2023 г.

По време на посещението си г-жа Вишчор ще посети всички български организации, изпълняващи проекти, финансирани по Програмата – Института по физиология на растенията и генетика към БАН, Центъра за оценка на риска по хранителната верига,  УМБАЛ “Александровска”, Националния център по радиобиология и радиационна защита, Аджибадем сити клиник УМБАЛ Токуда, Института по овощарство и Института по зеленчукови култури „Марица“ в Пловдив, както и Колежа по електроника и енергетика при Технически университет-София.

Предвидена е и среща с председателя на АЯР г-н Цанко Бачийски като национален координатор по изпълнението на проектите по Програмата за Техническо сътрудничество на МААЕ.