Одит на МААЕ за оценка на техническата помощ за България, 6-17 март 2017

От 6-ти до 17-ти март 2017 г. в България се проведе одит на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) за оценка на техническата помощ, оказана на България за периода 2012-2016 година. Одитът се извърши от „Офис за вътрешен контрол” на МААЕ и обхвана българските бенфициенти на проекти, сред които Агенция за ядрено регулиране, АЕЦ „Козлодуй“, УМБАЛ „Александровска“, УМБАЛ „Царица Йоана“, ВМА, Национален център по радиобиология и радиационна защита, Института по физиология и генетика на растенията, Лесотехническия Университет, ТУ – София, УНСС и Националния диагностичен и изследователски институт. Целта на одита бе да се получи информация от ползвателите на техническата помощ за качеството, навременността и нуждите на страната в съответна област. В заключение, одиторите установиха, че оказваната техническа помощ от Международната агенция е полезна за обществото и покрива очакванията на заявителите. Сред изводите, констатирани от експертите на МААЕ бе, че партньорите по съответните национални и регионални проекти притежават капацитет, който да спомогне за съхранение на резултатите през времето.

Бяха отбелязани и области, в които е необходимо допълнително внимание. Това са доставките на оборудване и техническото му обслужване, организиране на специализации, увеличаване броя на българските експерти в провеждането на мисии на МААЕ, продължителност на съответните видове проекти. Резюме на доклада ще бъде представено на заседанието на Комитета по техническа помощ и сътрудничество на МААЕ на ноемврийското му заседание тази година.

odit-ot-maae