Подписани са договори за външна експертиза на анализа на безопасността на нов тип ядрено гориво за блок 5 на АЕЦ „Козлодуй“

Агенцията за ядрено регулиране подписа договори с френския Институт за ядрена безопасност и радиационна защита (IRSN) и с чешко-украински консорциум за предоставяне на външна експертиза на избрани отчети от анализа на безопасността за лицензиране на ново ядрено гориво RWFA, произведено от Уестингхаус, за блок 5 на АЕЦ „Козлодуй“.

IRSN ще извърши експертиза на общо 20 отчета, които обхващат анализи на безопасността, свързани с целия жизнен цикъл на горивото, а именно: механичен, хидравличен и термо-механичен проект на ядреното гориво RWFA; анализ на поведението на горивото при възникване на аварии; ядрена безопасност при транспортно-технологични операции и при съхранение на ядреното гориво.

Чешко-украинският консорциум ще предостави експертиза на отчета за съвместимостта на новото ядрено гориво със системата за вътрешнореакторен контрол на 5-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“.

Резултатите от експертизите ще се използват от Агенцията за ядрено регулиране в процеса на взeмане на регулаторно решение за лицензиране на новия тип ядрено гориво за блок 5 на АЕЦ „Козлодуй“.

***

Институтът за ядрена безопасност и радиационна защита (IRSN) е държавна френска експертна организация, отговорна за оценката и изследването на ядрени и радиационни рискове, както и за предоставяне на техническа експертиза в областта на ядрената безопасност, радиационната защита и мониторинга на околната среда.

IRSN играе ключова роля в ядрената регулаторна рамка на Франция и подпомага френското правителство и френския ядрен регулатор в процесите на вземане на решения относно ядрени съоръжения, стандарти за радиационна защита и аварийна готовност, както и в случаи на ядрени аварии или инциденти.

Със своя дългогодишен опит и около 1800 служители, включително инженери, физици и химици, IRSN представлява една от най-големите и компетентни организации в цяла Европа по отношение на ядрената безопасност и радиационната защита. IRSN прилага своя опит в безопасността на ядрените съоръжения, в това число ядрени реактори и съоръжения от ядрения горивен цикъл, от фазите на проектиране и на строеж до извеждането от експлоатация.

***

Чешко-украинският консорциум се състои от ES Group Europe s.r.o. (Чехия), Държавно предприятие „Държавен научно-технически център за ядрена и радиационна безопасност“ (Украйна) и „Енергобезопасност груп“ ООД (Украйна).

ES Group Europe s.r.o. предоставя услуги на чуждестранни партньори в областта на ядрената енергетика на украинския пазар. Компанията подготвя търговска документация и счетоводно-аналитични изследвания, както и извършва проектиране и строителни дейности.

Държавно предприятие „Държавен научно-технически център за ядрена и радиационна безопасност“ (Украйна) е създадено през 1992 година с цел да осигури комплексна научно-техническа подкрепа за държавното регулиране на ядрената и радиационната безопасност. От 2001 година научно-техническият център е подчинен на Държавната ядрена регулаторна инспекция на Украйна.

„Енергобезопасност груп“ ООД изпълнява проекти в енергийни обекти в Украйна, Чехия, България, Унгария, Словакия и Армения, като непрекъснато разширява географския обхват на проектите си. Компанията има опит в управлението на комплексни проекти, насочени към подобряване на ефективността, надеждността и безопасността на енергийните обекти. „Енергобезопасност груп“ ООД разполага с висококвалифициран и опитен екип от професионалисти.