Посещение на г-н Андрей Чупов, отговорник за България по програмата за Техническо сътрудничество на МААЕ

От 16 до 18 март 2016 г. г-н Андрей Чупов, отговорник за България по програмата за Техническо сътрудничество на МААЕ посети страната ни. Целта на визитата бе да се запознае с изпълнението на Националните проекти по програмата за Техническо сътрудничество на МААЕ от настоящия цикъл 2016 – 2017 г. Г-н Чупов посети Института по физиология на растенията и генетика съм БАН, УМБАЛ “Александровска”, Националния център по радиобиология и радиационна защита и Института по органична химия – БАН. Там той се срещна с националните отговорници по съответните проекти и изрази своето задоволство от реализирането им на този етап. Бяха дискутирани още и актуализация в работните планове, заявки за доставка на оборудване и други въпроси от логистичен характер. По време на посещението си, г-н Чупов се срещна и с председателя на АЯР, ст. н.с. д-р Лъчезар Костов. Двамата обсъдиха възможностите за нови предложения за Национални проекти за следващия двегодишен цикъл (2018-2019 г.) на програмата.
image_large (4)