Шестдесет години Агенция за ядрено регулиране

Агенцията за ядрено регулиране отбеляза 60 години от своето създаване с тържествен форум, под наслов “60 години Агенция за ядрено регулиране – 60 години, посветени на безопасността”.
Форумът се проведе на 30 юни 2017 г. в хотел Хилтън. Сред официалните гости бяха представители на Парламента на Република България, Министерство на енергетиката, Международната агенция за атомна енергия – Виена, Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, РОСТЕХНАДЗОР, Унгарския ядрен регулатор, Комисията за регулиране на съобщенията, Съвета за електронни медии, АЕЦ “Козлодуй”, ДП “Радиоактивни отпадъци”, АЕЦ “Козлодуй Нови мощности”, Националния център по радиобиология и радиационна защита, Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българска академия на науките, Физическия факултет към СУ, Химическия факултет към СУ, Българското ядрено дружество, БУЛАТОМ, Риск инженеринг, Worley Parsons, Енпроконсулт и други.


Поздравления по случай годишнината бяха отправени от проф. д-р Анелия Клисарова, зам. председател на Парламентарната комисия по наука и образование, г-н Жечо Станков, зам. министър на енергетиката, д-р Веселин Божков, председател на Комисията за регулиране на съобщенията, академик Григорий Трубников, заместник министър на образованието и науката на Руската федерация, Александър Рибас от РОСТЕХНАДЗОР, академик Виктор Матвеев, директор на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, от името на председателя на БАН – Aкад. Юлиан Ревалски, г-н Иван Андреев, изпълнителен директор на АЕЦ “Козлодуй”, проф. д-р Валерия Хаджидекова, директор на Националния център по радиобиология и радиационна защита, г-н Милан Миланов, управител на “Енпроконсулт”, г-н Събин Събинов, изпълнителен директор на Worley Parsons. Поздравителни адреси бяха получени още от г-н Рамадан Аталай от името на парламентарната група на “Движение за права и свободи”, Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”, АЕЦ “Козлодуй – Нови мощности”, Българско ядрено дружество, БУЛАТОМ, Факултетът по химия и фармация на Софийския университет, Физическия факултет на Софийски университет, Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна, УМБАЛ “Св. Марина” – Варна, “Екоинженеринг – РМ” Риск Инженеринг, Полският регулиращ орган, Български енергиен холдинг, ДП “Пристанищна инфраструктура.


Председателят на Агенцията за ядрено регулиране ст.н.с. д-р Лъчезар Костов изнесе доклад, посветен на 60 годишнината, в който изрази искрената си благодарност към “всички, които със своя професионализъм, интелект и всеотдайност издигнаха на високо ниво многостранната и отговорна дейност на българския ядрен регулатор”. По време на тържественото честване бяха направени и презентации от МААЕ, ОИЯИ – Дубна, АЕЦ “Козлодуй”, НЦРРЗ, ДП РАО и ИЯИЯЕ към БАН. Повече от 30 настоящи и бивши служители на Агенцията бяха отличени с плакети за принос към ядрената безопасност и радиационната защита, както и за дългогодишна работа в АЯР.

image_large