29-та Конференция по термоядрен синтез на Международната агенция за ядрена енергия

От 16 до 21 октомври 2023 година в Лондон, Великобритания ще се проведе 29-та Конференция по термоядрен синтез, организирана от Международната агенция за атомна енергия.

Целта на конференцията е да предостави форум за обсъждане на ключови въпроси в областта, както и иновативни концепции, свързани с използването на ядрения синтез като бъдещ източник на енергия.

Допълнителна информация относно конференцията и възможностите за участие може да намерите в приложения файл.