На среща в АЯР беше представен проект за нова магистърска програма

Днес, 13 март 2023 г., Агенцията за ядрено регулиране беше домакин на откриващата среща  в рамките на мисия на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) за акредитиране на нова магистърска програма „Ядрени технологии, мениджмънт и иновации“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Посещението на експертите на международната агенция ще продължи до края на седмицата. Мисията ще разгледа не само възможността Софийският университет да управлява новата магистърска програма, но и националната политика в областта на подготовката на специалисти за нуждите на ядрената индустрия в България.

Участие в мероприятието взеха представители на МААЕ, Министерство на образованието и науката, Агенцията за ядрено регулиране и Софийски университет. По време на срещата в сградата на ядрения регулатор бяха представени магистърските програми на Международната академия за ядрен мениджмънт на МААЕ, Националната стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022 – 2032 г., както и съществуващите магистърски програми в Софийски университет, свързани с Международната академия за ядрен мениджмънт.