Програма на Международната агенция за атомна енергия „Lise Meitner“

Международната агенция за атомна енергия открива новата си програма Lise Meitner (LMP), която е насочена върху кариерното развитие на жените в ядрената сфера. Програмата има за цел да насърчи професионалното развитие на жените, да разшири техния опит с технически и управленски умения, както и да спомогне за създаването на общност от жени ядрени специалисти. Програмата стартира на 8 март 2023 г., когато се отбелязва Международният ден на жената.

Програмата предвижда професионални посещения на различни ядрени съоръжения, включително съоръжения в процес на изграждане, експлоатация или извеждане от експлоатация, изследователски центрове, научни институции, лаборатории и други, както и участие в лекции и дискусии.

Първите професионални посещения по програмата LMP се очаква да се състоят през юни 2023 г. в Съединените американски щати. Желаещите да кандидатстват за даденото посещение по програмата, могат да направят това до 19 март 2023 година.

На следната интернет страница може да бъде намерена повече информация за програмата LMP, както и начинът за кандидатстване:

https://www.iaea.org/services/key-programmes/lise-meitner-programme/information-for-applicants