Делегация от Комисията за атомна енергия на Гърция бешe на посещение в АЯР

На 1 и 2 март 2023 г. на посещение в Агенцията за ядрено регулиране беше делегация от Комисията за атомна енергия на Република Гърция (КАЕГ), ръководена от нейния председател Христос Хусиадас. Целта на визитата бе обмяна на опит в областта на аварийното планиране и готовност, както и при регулирането на управлението на радиоактивните отпадъци. По време на посещението бяха обсъдени и възможностите за разширяване на сътрудничеството между КАЕГ и АЯР в рамките на съществуващото споразумение между двата регулаторни органи.

През втория ден на визитата гръцките колеги посетиха постоянното хранилище за радиоактивни отпадъци в Нови Хан към Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“.